Производството на плодове и зеленчуци в България - сравнителен анализ между два програмни периода

09. October 2020.

Представяме на вашето внимание най-новото изследване на ИнтелиАгро „Производството на плодове и зеленчуци в България – сравнителен анализ между два програмни периода“. Основната цел на изследването е да се оцени ефекта от прилаганите политики в сектор „плодове и зеленчуци“ върху степента на задоволяване на вътрешното търсене с българска продукция. Контекста на изследването е:

  • Нарушената ритмичност във веригата на доставки, породена от кризата с Covid-19, която повдигна въпроса за продоволствената сигурност на страната.
  • Въведените временни мерки при търговията с хранителни стоки, които целяха да засилят присъствието на български храни в магазинната мрежа.
  • Началото на заседанията на работната група, която трябва да изготви Националния стратегически план за развитие на селското стопанство през програмния период 2021-2027 година.

Изследването е част от усилията на ИнтелиАгро за подкрепа на публичните институции в сектор Земеделие за изграждането на политики, базирани на данни, анализ и прозрачност.

Проучването измерва обема на вътрешния пазар при ябълки, круши, череши, сливи, кайсии, праскови, дини, пъпеши, ягоди, малини, домати, краставици, патладжан, пипер, зеле, салати, лук, моркови, картофи и делът на националното производство към него. Сравняват се периодите 2011-2013 и 2017-2019 г., като стойностите са осреднени за всеки от периодите, за да се изгладят сезонни ефекти.

Основните изводи са следните:

  • Производството на плодове и зеленчуци в България не успява да задоволи вътрешното търсене при 16 от 19 изследвани култури и през настоящия програмен период.
  • При девет от изследваните култури има влошаване на степента на задоволяване вътрешното търсене с национално производство спрямо предходния програмен период. При четири култури се наблюдава подобрение.
  • Тези резултати означават, че производството не расте с темповете на вътрешния пазар. При някои култури като пипер, зеле, праскови, ябълки изобщо не се наблюдава увеличение на производството между двата програмни периода.

Направените изводи следва да се интерпретират в светлината на допълнителното подпогамане, което получава сектор „плодове и зеленчуци“ през периода 2014-2020 г., когато за него се отделят по средно ок. 40 млн. евро на година допълнително, обвързано с производството подпомагане, което през 2007-2011 г. не е било налично. През настоящия програмен период секторът се е ползвал приоритетно с финансиране на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони.

За да получите пълното изследване последвайте линка. Позоваването на източника е задължително.

Свързани статии

Повече български храни в супермаркетите или повече празни щандове?

09. април 2020.

Отлични перспективи пред износа на череши открива нов анализ на ИнтелиАгро

16. юни 2019.

Правителството се изсмя в лицето на малките фермери

15. април 2020.

Достатъчно ли е родното производство, за да отговори на нуждите ни от храни?

31. март 2020.