Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Съдържание

Проблемът не е, че чужденците ще изкупят нивите ни, а огромната концентрация на земеползване и на собственост

17 - август - 2017

повече

Добрите резултати в Черноморския регион вероятно ще изведат световните преходни запаси от суровината до нов исторически връх

16 - август - 2017

повече

Рекордни производство и износ в Русия оказват натиск върху цените на пшеницата

Снимка: pixabay

Запасите в Европа може да не застъпят новата реколта

28 - юли - 2017

повече

По-малко ябълки в Полша и Испания*

Снимка: pixabay

Дванадесет страни-членки на ЕС прилагат подкрепа през различни инструменти за контрол на риска в рамките на втори стълб на ОСП.

21 - юли - 2017

повече

Мерки за управление на риска в ПРСР 2014-2020: Какво? Как? Къде?

Снимка: pixabay

Бумът в отглеждането на културата ще постави под силен натиск цените в глобален план

20 - юли - 2017

повече

 Площите с лавандула растат с 40% през 2017 г.

Снимка: ИнтелиАгро

Русия е пред втора много силна за пшеницата година, а Турция от нетен вносител става износител. В същото време, горещини и слаби валежи поставят под въпрос добивите в Средиземноморието и части от Украйна.

14 - юли - 2017

повече

USDA охлади ентусиазма за цените, но пазарът остава с много неизвестни

Снимка: pixabay

До 44 евро на животинска единица подпомагане за пропуснати ползи

12 - юли - 2017

повече

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ – очакван прием през август

Снимка: ИнтелиАгро

Слабостите на директните плащания и нуждата от по-ефективно разходване на средствата за земеделие тепърва ще налагат търсенето на нови решения за подпомагане.

12 - юли - 2017

повече

Какво представлява субсидирането през управление на риска в селското стопанство?

Снимка: pixabay

Парагайо вече е най-произвежданият костилков плод в Испания

29 - юни - 2017

повече

Повече праскови и нектарини на европейския пазар*

Снимка: pixabay

Регионът е пред нова силна реколта от пшеница и слънчоглед

12 - юни - 2017

повече

ЕС и Черноморието продължават да натискат цените на зърното

Снимка: pixabay

Старта на поредицата мащабни събития събуди огромен интерес сред бранша и повдигна летвата пред администрацията

22 - май - 2017

повече

Изненадващо, докладът за световното търсене и предлагане залага на сериозен спад в преходните запаси от царевица, който може да раздвижи пазара

11 - май - 2017

повече

Първите прогнози на USDA за 2017/18 г. подкрепиха надеждите за възстановяване на цените

Снимка: pixabay

Заплатите в сектора растат, докато производителността на труда е в застой вече две години

11 - май - 2017

повече

Работната ръка в селското стопанство на България и сравнение с ЕС

Снимка: pixabay

Прогнозите са консумацията в световен мащаб да расте през 2017 г. В същото време, площите в основните страни-производителки също се увеличават, а глобалната търговия става все по-активна, предоставяйки свежи плодове на потребителите почти целогодишно.

10 - май - 2017

повече

Очаквания за пазара на боровинки през 2017 г.*

Снимка: pixabay

Серия от дебати със силно международно участие ще бъдат проведени в различни региони на страната през 2017 и 2018 г.

03 - май - 2017

повече

Все още се обсъждат въпроси и се правят промени, свързани с предходния прием по подмярка 4.2, а МЗХ и ДФЗ готвят следващия

02 - май - 2017

повече

Реколтата в Европа подрани след благоприятните условия в края на зимата и началото на пролетта

20 - април - 2017

повече

Преглед на пазара на ягоди*

Снимка: pixabay