Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Млечно говедовъдство

Млечно говедовъдство

30 - декември - 2015

Млечно говедовъдство

F12007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г
1. Млечни крави335890314670296760313610313180294490307097295,400-
в т.ч. под селекционен контрол38008321623559546685468145224450752--
2. Произведено мляко (хил. л.)11148821109893104213710916121093033106119811150811,070,613-
3. Средна млечност на животно (хил. л./крава)3,33,53,53,53,53,63,63.6-
4. Брой стопанства122171105767905617466874834587326106445,208-
5. Животни на стопанство2,733,34,24,2556.5-
6. Категоризирани стопанства         
6.1 І-ва категория (бр. стоп.)1499202224862603275230783276-3,745
животни в І-ва кат. ферми6190388664100004103939131320137694141539-153,952
6.2 ІІ-ра категория (бр. стоп.)1201992903825519484432-266
животни в ІІ-ра кат. ферми213911721314971141151016893378190-4,986
          
Източник: Агростатистика, Аграрни доклади, МЗХ         
свали таблица
Сподели