Контакти: (+359) 899 911 597 , gb.orgailetni@eciffo, гр. София, ул. "Любен Каравелов" 71

EN | БГ

Използване на земята

Използване на земята

30 - декември - 2015

Използване на земята

хектара2007 г2008 г2009 г2010 г2011 г2012 г2013 г2014 г2015 г
ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ305774030605433122516316252632272373294685346211734693883493688
пшеница112051011144271254151109570311529991194141132806213057331151225
ечемик193840223004264689250640174010176556182457218612191433
ръж и тритикале120301529617034161161784124303315063702024190
овес254124023028894246271716316814208352173213329
царевица408880348402303881360046430914525412518471480929524121
други зърнени1167813217980992591200616046229381976831479
слънчоглед686692723962687209734314795319854738928781877538851245
тютюн3114426742278653165221710248571926519072 
индустриални маслодайни култури59389102899115013209347233934144457123544208212225847
други индустриални култури414494902360731747385445840989297954767671198
картофи21890216481406813824168521746510634102249449
грах, фасул, бакла, леща и други варива6692972595575839807693958263487724617
пресни зеленчуци410883000128715294202722724778268462939437538
едногодишни фуражни култури6108735263497366380411035468572066871
ливади засети с бобови922139936294226877188350382590819358661994288
ливади засети с житни3353246811831191130189913021096394
оранжерии212920942113201020102113150914121314
угар29175122947119633620761617411012809712128992269235150
ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ511622051008255029585505186650879485122983499511149768155011494
семейни градини257902576321411216292251722226167571707215664
овощни насаждения750356989371995729136947869494668246605768543
лозя – чиста култура10394910087384438826757846877341604745352154210
смесени трайни насаждения1275981038020862986298529599847918522
разсадници362133142806301433113715189220022202
постоянно затревени площи и ливади-овощни градини184214118288651719028170199016783081646993138104913639841368665
НЕОБРАБОТВАНА ЗЕМЯ550116547381460528441025398624358239263698216125191258
ПЛОЩ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ566633656482065490113549289154865725481222525880951929405202752
          
Забележка: Предварителни данни за 2015 г.         
Източник: Агростатистика         
свали таблица
Сподели